Full width home advertisement

Sri Lanka News

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

வன்னி மாவட்டத்தில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்கள் 2020 ஜனவரி முதல் யாழ் இந்துக் கல்லூரியின் மாணவர் விடுதியில் தங்கிப் படிக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் தூரப் பிரச்சினை, பிரயாணப் பிரச்சினைகள் இன்றி வன்னி மாணவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் தரமுயர்ந்த பாடசாலை ஒன்றில் கற்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இவ் விடயம் இன்று 29.10.2019 திகதியிட்ட கடிதம் மூலம் யாழ் இந்துக் கல்லூரியின் அதிபரால் அறியத்தரப்பட்டுள்ளது.

இவ் விடயம் எமது வன்னி உறவுகளுக்கு சென்றடைய அதிகமாக பகிருவோம்.


Bottom Ad [Post Page]

| Designed by idea X Technology